Isla Instruments ChordBot, adelanto NAMM 2016

Isla Instruments ChordBot, adelanto NAMM 2016